(+31)227-501603 info@KoopsMiddenmeer.nl
Select Page

KOOPS Machines & Techniek
‘Innovate! Don’t imitate…’

Werken bij
KOOPS Machines & Techniek? Klik hier

Koops bloembollenteelt

KOOPS voor de bloembollenteelt:
het ontwerpen en bouwen van dubbelnetrooiers, nettenrooiers, nettenplanters, plantdaken, voorladers en loofklappers. Dankzij voortdurende innovatie en ontwikkeling zijn onze machines bedrijfszeker, betrouwbaar en efficiënt. KOOPS is de bedenker van de dubbelnettenteelt.

Koops aardappelteelt

KRAKEI, ons merk voor aardappelrooien en selecteren:
Het bouwen en ontwikkelen van de befaamde KRAKEI selectiewagens en aardappelrooimachines is een specialisme van KOOPS. KRAKEI betekent al sinds jaar en dag bewezen kwaliteit voor aardappeltelers en loonwerkbedrijven.

Koops constructiewerk

KOOPS voor uw constructiewerk, en meer!
Ook uw constructiewerk is bij KOOPS in vertrouwde handen. We bedenken, ontwerpen en bouwen het voor u. KOOPS is veelzijdig en innovatief. U heeft een idee? Wij maken het beter! KOOPS denkt niet in problemen maar in oplossingen.

Koops machines in actie, ECOrooiers:

Koops machines in actie, S-rooiers:

Succesverhaal
De afgelopen jaren bouwden wij tientallen nettenrooi machines en planters. Deze machines doen inmiddels naar volle tevredenheid van onze afnemers hun werk.

Deze positieve trend zet zich tot op heden voort. De bouw van de nieuwste lichting nettenrooiers en planters is alweer in volle gang.

De bouw van de machines ligt op schema, de machines worden volgens planning tijdig opgeleverd.

Volg hier de opbouw en productie van onze nettenrooiers

3D Bouwtekening

12 x chassis op rij

...stap voor stap...

20 April

13 Mei

3D Bouwtekening

18 maart

30 maart

20 April

13 Mei

Koops Machines & Techniek: toekomstvoorbereid
Sinds 2016 is onze uitbreiding in gebruik.NieuwbouwApril2016_013

Deze nieuwbouwhal wordt vooral gebruikt om de fabricage en het onderhoudswerk gescheiden te kunnen uitvoeren.

logo koops

Industrieweg 15 | 1775 PV Middenmeer (N-H)

Telefonisch: (+31)227-501603 (tijdens kantooruren)

Gebruik het formulier om ons uw bericht te versturen

I.v.m. de privacywet zullen wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

PRIVACYVERKLARING Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers. Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen le eren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. Doorgifte aan derden In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. onderaan iedere mailing. Bewaarperiode persoonsgegevens Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Uw rechten U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Koops Machines & Techniek, René Koops, Industrieweg 15, 1775 PV Middenmeer, tel: 0227-501603, e-mailadres: info@koopsmiddenmeer.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Middenmeer, 17-05-2018

Stuur hier uw bericht naar Koops

7 + 12 =

KOOPS Machines & Techniek | Industrieweg 15 | 1775 PV Middenmeer (N-H) Netherlands | Telefoon: 0227-501603 | KvK: 37058266

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.